Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2018

maaajkaaa
18:16
maaajkaaa
18:15
8031 570a
Reposted fromkarahippie karahippie viacudoku cudoku
maaajkaaa
18:15
6991 5449 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacudoku cudoku
maaajkaaa
18:04

July 13 2018

maaajkaaa
09:37
maaajkaaa
08:58
maaajkaaa
08:42
Reposted fromFlau Flau viawarkocz warkocz

July 06 2018

maaajkaaa
15:07
8330 926c
Reposted frominfrezja infrezja viacudoku cudoku

July 04 2018

maaajkaaa
20:39
Jeżeli budujesz jakiekolwiek relacje z ludźmi, czy to przyjaźń, miłość, czy cokolwiek innego, nie ignoruj. Rozmowa nawet najtrudniejsza jest lepsza niż cisza, która nie wiadomo co znaczy. Czasami nie ważne jak cierpliwy potrafisz być, jeśli nie wiesz co się dzieje, to czujesz się niepewnie... Czasami brak słów jest gorszy niż najgorsze słowo.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan

June 24 2018

maaajkaaa
18:42
Pewne rzeczy można zabić słowami. Można tak drugiego człowieka strzelić w mordę, że już nie będzie w stanie ani słuchać, ani siedzieć obok. Bo podnieść, to się podniesie. Jeżeli ma twardą dupę, to wstanie szybko. Jeżeli miękką, to będzie się podnosił stopniowo. Ale w końcu przyjdzie taka chwila, dzień, moment, zdarzenie, że wstanie. A wstanie po to, żeby się otrząsnąć z bolesnego wiatru, po to, aby od tego, co było raną, odejść.
— Kaja Kowalewska - "Siedem grzechów głuchych"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacudoku cudoku
maaajkaaa
18:41
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacudoku cudoku
maaajkaaa
18:14

June 09 2018

maaajkaaa
23:48
7050 dccd 500

**a raczej stara się
Reposted fromEmisja Emisja viablacknail blacknail
maaajkaaa
23:46
0428 aa26
Reposted fromzciach zciach viablacknail blacknail

June 05 2018

maaajkaaa
08:46
7770 d1c2
maaajkaaa
08:14
7528 b51d 500
Reposted fromthewalkingdead thewalkingdead viawarkocz warkocz
maaajkaaa
07:55


very busy

May 23 2018

maaajkaaa
08:52
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska - "Kobieta dość doskonała"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabylejaka bylejaka

April 19 2018

maaajkaaa
21:33

Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.

— Aleksander Sołżenicyn "Oddział chorych na raka"
maaajkaaa
20:49
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl