Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

maaajkaaa
21:42
maaajkaaa
21:42
5916 a427 500
Reposted frommiischa miischa viaNotimportanat Notimportanat
maaajkaaa
21:40
Reposted frombluuu bluuu viaNotimportanat Notimportanat
20:28
maaajkaaa
20:03
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.
— Janusz Leon Wiśniewski – Miłość oraz inne dysonanse
maaajkaaa
19:56
7373 cdc4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaNotimportanat Notimportanat
maaajkaaa
19:55
5025 ace5
Reposted fromskatrix skatrix viaNotimportanat Notimportanat
maaajkaaa
19:52
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaNotimportanat Notimportanat
maaajkaaa
19:41
maaajkaaa
19:32
3703 83d5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
maaajkaaa
19:27
1312 a2f0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
maaajkaaa
19:27
3638 d3f5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
maaajkaaa
19:24
Reposted fromfitvet fitvet viaNotimportanat Notimportanat
maaajkaaa
19:24
Reposted frombluuu bluuu viaNotimportanat Notimportanat
maaajkaaa
19:20
19:20
maaajkaaa
19:19
8968 47e6 500
maaajkaaa
19:18
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viaNotimportanat Notimportanat
maaajkaaa
19:18
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
maaajkaaa
19:16
4076 f487 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNotimportanat Notimportanat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl