Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

maaajkaaa
21:33

Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.

— Aleksander Sołżenicyn "Oddział chorych na raka"
maaajkaaa
20:49
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
maaajkaaa
20:48
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viazlapmniezabiodra zlapmniezabiodra
maaajkaaa
19:31
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer viazlapmniezabiodra zlapmniezabiodra

April 18 2018

maaajkaaa
21:21
maaajkaaa
21:18
5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viamglistyporanek mglistyporanek

April 17 2018

11:13
3677 8d91 500
Reposted frombrumous brumous viaklaudialucja klaudialucja
maaajkaaa
10:58
6349 0809
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera

April 15 2018

maaajkaaa
20:10
I nie wiesz jak tu jest bez Ciebie
I nigdy nie uwierzę, że tak musiało być
I nie wiesz jak ciężko się oddycha
— Marta Bijan
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viawarkocz warkocz
maaajkaaa
20:10

Zaufanie rośnie wzraz z czasem i wzrostem intymności, która w terminologii Stenberga oznacza bliskość, zrozumienie i wzajemne poznanie. Im bliżej jesteśmy ze sobą, im więcej mamy wspólnych spraw i sekretów, tym bardziej podobnie odczuwamy, tym większym zaufaniem darzymy drugą osobę. Tak wygląda naturalny proces. Reszta to komedie romantyczne i wyjątki.

Dlatego śmieję się, gdy ktoś w pierwszych trzech miesiącach związku chce wyjść sam na imprezę i dziwi się, że jego dziewczyna się martwi. Na jakiej podstawie mamy zaufać osobie, która jeszcze nigdy nie została wystawiona na próbę? Która jeszcze nigdy nie dowiodła, że jest godna zaufania? 

Nie chcę, by ktoś ufał mi w ciemno. Nie chcę też, by przekonywał mnie, że zdążył mnie pokochać po tygodniu spotkań. Nie chcę sobie niczego wmawiać i nie chcę, by ktoś przede mną udawał tylko po to, by mówić mi to, co – jak sądzi – chcę usłyszeć.

http://kobietanakonkretach.pl/zagrajmy-jednej-druzynie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawarkocz warkocz
maaajkaaa
20:05
2845 f10b

April 12 2018

maaajkaaa
22:07
3535 cad7 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSzczurek Szczurek
22:05
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaSzczurek Szczurek

April 08 2018

maaajkaaa
13:46
Reposted fromPoranny Poranny viatomash tomash

April 04 2018

maaajkaaa
20:43
maaajkaaa
20:31
7819 1bb9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaowieczka owieczka

March 25 2018

maaajkaaa
20:46


maaajkaaa
20:45
0706 d2f1
Reposted fromnutt nutt viamasterofpuppets masterofpuppets
maaajkaaa
20:35
1565 51f7
maaajkaaa
19:25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl