Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

maaajkaaa
11:57
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viabylejaka bylejaka
maaajkaaa
11:54
Reposted fromshakeme shakeme viabylejaka bylejaka
maaajkaaa
11:48
2326 1e72
Reposted fromdailylife dailylife viabylejaka bylejaka

January 02 2018

maaajkaaa
20:43
3423 3587
Reposted fromdailylife dailylife viabananowo bananowo
20:32
6848 729d

raskwiththesave:

unpluggedoutlet:

Like a proud father.

This just made my day.

Reposted fromhawkeyeobsessed hawkeyeobsessed viabananowo bananowo

December 27 2017

maaajkaaa
20:53
0156 4355
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaowieczka owieczka

November 06 2017

maaajkaaa
21:54
4883 997e
maaajkaaa
21:53
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
maaajkaaa
21:49
1100 ca68 500
Zadura
maaajkaaa
21:48
Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator – "Z popiołów"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabylejaka bylejaka
maaajkaaa
21:46
6583 db81 500
Reposted frombestform bestform viathatwasntadream thatwasntadream

November 02 2017

12:19
7673 8f2b 500

October 29 2017

maaajkaaa
19:32
Byłam otępiała i skoncentrowana na przeżyciu. Przekroczyłam już pewną granicę. Granicę szoku. Po niej powstaje coś w rodzaju odporności. Dalej już się nie reaguje. Zostaje otępienie i przyzwyczajenie. Człowiek się przystosowuje.
maaajkaaa
19:31
 Nie ma przyjaźni po rozstaniu. Zrywam z Tobą, ale zostańmy przyjaciółmi. Brzmi tak samo jak - Twój pies zdechł, ale możesz go sobie zatrzymać. 
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viabylejaka bylejaka
maaajkaaa
19:28
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand - "Dziennik 1954"
Reposted fromtimetolove timetolove viabylejaka bylejaka

October 28 2017

maaajkaaa
11:22
Reposted frombluuu bluuu
maaajkaaa
11:14

October 20 2017

12:21
1965 02dd 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viaowieczka owieczka
maaajkaaa
12:05
8520 8fa8
taki reksio
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabananowo bananowo
12:04
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl