Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

12:21
1965 02dd 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viaowieczka owieczka
maaajkaaa
12:05
8520 8fa8
taki reksio
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabananowo bananowo
12:04

October 07 2017

maaajkaaa
20:30
maaajkaaa
20:28
9509 2711

September 30 2017

maaajkaaa
12:31
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve viaNotimportanat Notimportanat

September 23 2017

maaajkaaa
16:17
lucky ones | via tumblr
maaajkaaa
16:17
    
GET THERE FASTER!!
Reposted fromfriends friends viamoth-into-flame moth-into-flame
maaajkaaa
16:16
Reposted fromniee niee viamoth-into-flame moth-into-flame

September 21 2017

12:15
You’ll end up really disappointed if you think people will do for you as you do for them. Not everyone has the same heart as you.
http://twitter.com/goodquoteco (via kushandwizdom)
Reposted fromblutelf blutelf viawarkocz warkocz
maaajkaaa
10:50
3324 1cda 500
Reposted frommoth-into-flame moth-into-flame viawarkocz warkocz
maaajkaaa
10:50
maaajkaaa
10:49
2335 aa6e
Reposted fromskrzacik skrzacik viawarkocz warkocz
10:27
10:27
Miłość ma też zwykłe dni. Banalne słowa: dziękuję, przepraszam, podziwiam. Miłość to też obiad zjedzony wspólnie, płacz dziecka, uśmiech, wędrówka plażą, kubek kawy zrobiony o świcie. Miłość to nie tylko oszlifowany diament. Ma swoje kanty i rysy, plamy i zadrapania. Miłość znosi ciężkie słowa i, przyczajona czeka cichutko na lepsze dni. Ciężko oddycha strudzona i rozkwita z każdym rokiem. Jest taka zwyczajna, że czasami aż przeraża. Boli, ale da się znieść cierpienie, kiedy się prawdziwie kocha.
— Gabriela Gargaś ‘W plątaninie uczuć’ (via polskie-zdania)
Reposted fromblutelf blutelf viawarkocz warkocz
maaajkaaa
10:23
7755 7dec
Reposted fromSzczurek Szczurek viabananowo bananowo

September 17 2017

maaajkaaa
09:23
W górach jest coś intymnego. Nikt nie krzyczy na szczycie z radości. Człowiek sobie posiedzi, popatrzy, zrobi kilka zdjęć [...] Góry mają w sobie coś magicznego, człowiek nie zje, nie dośpi, pachnie coraz gorzej, ale nie chce przestać się wspinać. W górach liczy się tylko tu i teraz. Nikt nic ode mnie nie chce, telefon nie dzwoni, a ja czuję, że z każdym krokiem przekraczam granicę swoich możliwości. Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu- jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko...
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromIriss Iriss viaowieczka owieczka

September 11 2017

21:19
0850 abd5 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viabananowo bananowo
maaajkaaa
21:19

September 08 2017

maaajkaaa
14:07
3272 96da 500
Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viaadurowe adurowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl