Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

maaajkaaa
18:53
1533 aeec
Reposted fromnutt nutt viawarkocz warkocz
maaajkaaa
18:52
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viawarkocz warkocz
18:39
5287 2b3f 500
Reposted fromcarolinecrane carolinecrane viawarkocz warkocz
18:25
8565 5ab9
Reposted fromtosiaa tosiaa viawarkocz warkocz
maaajkaaa
18:24
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz

July 28 2018

maaajkaaa
16:43
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabylejaka bylejaka

July 25 2018

maaajkaaa
12:08
Reposted fromshakeme shakeme viasilence89 silence89
maaajkaaa
11:00
5352 0d3a
Reposted frompastelowe pastelowe viaowieczka owieczka

July 22 2018

maaajkaaa
18:16
maaajkaaa
18:15
8031 570a
Reposted fromkarahippie karahippie viacudoku cudoku
maaajkaaa
18:15
6991 5449 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacudoku cudoku
maaajkaaa
18:04

July 13 2018

maaajkaaa
09:37
maaajkaaa
08:58
maaajkaaa
08:42
Reposted fromFlau Flau viawarkocz warkocz

July 06 2018

maaajkaaa
15:07
8330 926c
Reposted fromajema ajema viacudoku cudoku

July 04 2018

maaajkaaa
20:39
Jeżeli budujesz jakiekolwiek relacje z ludźmi, czy to przyjaźń, miłość, czy cokolwiek innego, nie ignoruj. Rozmowa nawet najtrudniejsza jest lepsza niż cisza, która nie wiadomo co znaczy. Czasami nie ważne jak cierpliwy potrafisz być, jeśli nie wiesz co się dzieje, to czujesz się niepewnie... Czasami brak słów jest gorszy niż najgorsze słowo.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan

June 24 2018

maaajkaaa
18:42
Pewne rzeczy można zabić słowami. Można tak drugiego człowieka strzelić w mordę, że już nie będzie w stanie ani słuchać, ani siedzieć obok. Bo podnieść, to się podniesie. Jeżeli ma twardą dupę, to wstanie szybko. Jeżeli miękką, to będzie się podnosił stopniowo. Ale w końcu przyjdzie taka chwila, dzień, moment, zdarzenie, że wstanie. A wstanie po to, żeby się otrząsnąć z bolesnego wiatru, po to, aby od tego, co było raną, odejść.
— Kaja Kowalewska - "Siedem grzechów głuchych"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacudoku cudoku
maaajkaaa
18:41
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacudoku cudoku
maaajkaaa
18:14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl