Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

maaajkaaa
18:42
Pewne rzeczy można zabić słowami. Można tak drugiego człowieka strzelić w mordę, że już nie będzie w stanie ani słuchać, ani siedzieć obok. Bo podnieść, to się podniesie. Jeżeli ma twardą dupę, to wstanie szybko. Jeżeli miękką, to będzie się podnosił stopniowo. Ale w końcu przyjdzie taka chwila, dzień, moment, zdarzenie, że wstanie. A wstanie po to, żeby się otrząsnąć z bolesnego wiatru, po to, aby od tego, co było raną, odejść.
— Kaja Kowalewska - "Siedem grzechów głuchych"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacudoku cudoku
maaajkaaa
18:41
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacudoku cudoku
maaajkaaa
18:14

June 09 2018

maaajkaaa
23:48
7050 dccd 500

**a raczej stara się
Reposted fromEmisja Emisja viablacknail blacknail
maaajkaaa
23:46
0428 aa26
Reposted fromzciach zciach viablacknail blacknail

June 05 2018

maaajkaaa
08:46
7770 d1c2
maaajkaaa
08:14
7528 b51d 500
Reposted fromthewalkingdead thewalkingdead viawarkocz warkocz
maaajkaaa
07:55


very busy

May 23 2018

maaajkaaa
08:52
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska - "Kobieta dość doskonała"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabylejaka bylejaka

April 19 2018

maaajkaaa
21:33

Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.

— Aleksander Sołżenicyn "Oddział chorych na raka"
maaajkaaa
20:49
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
maaajkaaa
20:48
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viazlapmniezabiodra zlapmniezabiodra
maaajkaaa
19:31
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer viazlapmniezabiodra zlapmniezabiodra

April 18 2018

maaajkaaa
21:21
maaajkaaa
21:18
5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viamglistyporanek mglistyporanek

April 17 2018

11:13
3677 8d91 500
Reposted frombrumous brumous viaklaudialucja klaudialucja
maaajkaaa
10:58
6349 0809
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera

April 15 2018

maaajkaaa
20:10
I nie wiesz jak tu jest bez Ciebie
I nigdy nie uwierzę, że tak musiało być
I nie wiesz jak ciężko się oddycha
— Marta Bijan
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viawarkocz warkocz
maaajkaaa
20:10

Zaufanie rośnie wzraz z czasem i wzrostem intymności, która w terminologii Stenberga oznacza bliskość, zrozumienie i wzajemne poznanie. Im bliżej jesteśmy ze sobą, im więcej mamy wspólnych spraw i sekretów, tym bardziej podobnie odczuwamy, tym większym zaufaniem darzymy drugą osobę. Tak wygląda naturalny proces. Reszta to komedie romantyczne i wyjątki.

Dlatego śmieję się, gdy ktoś w pierwszych trzech miesiącach związku chce wyjść sam na imprezę i dziwi się, że jego dziewczyna się martwi. Na jakiej podstawie mamy zaufać osobie, która jeszcze nigdy nie została wystawiona na próbę? Która jeszcze nigdy nie dowiodła, że jest godna zaufania? 

Nie chcę, by ktoś ufał mi w ciemno. Nie chcę też, by przekonywał mnie, że zdążył mnie pokochać po tygodniu spotkań. Nie chcę sobie niczego wmawiać i nie chcę, by ktoś przede mną udawał tylko po to, by mówić mi to, co – jak sądzi – chcę usłyszeć.

http://kobietanakonkretach.pl/zagrajmy-jednej-druzynie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawarkocz warkocz
maaajkaaa
20:05
2845 f10b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl